بد شانس ترين نسل تاريخ ايران ما هستيم

by Vahid 8. October 2010 15:08
 • تو نوزاديمون شير خشک ناياب شده بود
 • تو بچگيمون هم دوران جنگ بود
 • دوران تحصيلمون هم هر چي طرح بود رو ما امتحان کردن… نظام قديم، نظام جديد، نظام خيلي جديد
 • زمان سربازیمون ، جنگ شد .....
 • رسيديم دانشگاه سهميه بندي ها شروع شد
 • فارغ التحصيل شديم، به خاطر زياد بودن جمعيت کار پيدا نشد
 • ماشين خريديم، بنزين سهميه بندي شد
 • رفتيم زن بگيريم، طلا و سکه گرون شد
 • رفتيم خارج، رکود اقتصاد جهاني شد
 • گفتيم خوب، حالا برمي گرديم ايران، مملکتمون قاراشميش شد
 • .

.

.

بارالها! ما حال نداريم به راه راست هدايت شويم، خودت راه راست را به سوي ما کج کن!

کپی رایت این نوشته به دوست گرامی دکتر علی مربوط می شود.

Tags:

Personal | Persian